Musikere og Bands som ønsker at spille på
FREDE LIVE scenen

bedes sende en mail til Claus Holm på:

cafefrederiksberg@gmail.com